Cây số cuối cùng!

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Bức ảnh quý này của một nhà báo nuớc ngoài, ghi lại khoảnh khắc trong ngày 30-4-1975, khi những chiến sĩ Quân Giải phóng vừa hành quân thần tốc bằng xe đạp về tham gia giải phóng thành phố Sài Gòn...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.46491.qdnd