Cầu nối giao thương

    Gốc

    Hanoinet - Việt Nam và Liên bang Nga vốn có mối quan hệ hữu nghị từ lâu và hiện nay đang xây dựng mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược, trong đó hợp tác về kinh tế và thương mại giữ vai trò trọng tâm.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=77246