Câu chuyện lập nghiệp của Lý Triết Giai

    Gốc

    VIT - Trung tuần tháng 5 năm đó, Lý triết Giai mua lại tập đoàn “Đắc Tín Giai”, sau đó đổi tên thành Doanh Động. Hôm đó cổ phiếu tăng cao gấp 23 lần, tài sản cá nhân của Lý Triết Giai tăng từ 1,5 tỷ đồng Hồng Kông lên trên 10 tỷ đồng. Con đường sau đó cứ thuận buồm xuôi gió, chỉ trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, giá trị của Doanh Động lên đến trên 220 tỷ đồng Hồng Kông, và trở thành doanh nghiệp lớn thứ 6 Hồng Kông và được gọi là một kỳ tích của giới Kinh tế Hồng Kông.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep/Duongdenthanhcong/44928/default.aspx