Cấp phép nhập khẩu tự động cho một số mặt hàng

    Báo VTC News
    5 đăng lạiGốc

    Bộ Công Thương đã áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng dưới hình thức xác nhận đăng ký nhập khẩu của thương nhân cho mỗi lô hàng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261607/Default.aspx