Cảng Phước An (PAP) lỗ liên tiếp 12 quý sau khi tiếp tục trắng doanh thu trong quý I/2024

Dự án vẫn đang đầu tư, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã PAP - sàn UPCoM) tiếp tục lỗ trong quý I/2024, nâng tổng lỗ lũy kế 15,41 tỷ đồng.

Tiếp tục không ghi nhận doanh thu, quý I/2024, Cảng Phước An tiếp tục lỗ thêm 1,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,48 tỷ đồng. Trong đó, lỗ do không ghi nhận doanh thu trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 1,49 tỷ đồng.

Lý giải việc kinh doanh thua lỗ, Cảng Phước An cho biết do Công ty là doanh nghiệp dự án, hiện dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được biết, kể từ quý II/2021 đến quý I/2024, Cảng Phước An liên tục duy trì kinh doanh thua lỗ, nâng tổng số quý lỗ liên tiếp lên tới 12.

Với việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2024, tính tới 31/3/2024, tổng lỗ lũy kế của Cảng Phước An đã lên tới 15,41 tỷ đồng, bằng 0,77% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng).

Một điểm đáng lưu ý khác, Cảng Phước An thực hiện gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 6/2024, lý do được đưa ra để đảm bảo đầy đủ nội dung, tài liệu và công tác chuẩn bị/tổ chức Đại hội chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Được biết, theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong đó, ngày kết thúc năm tài chính của Cảng Phước An là 31/12/2023.

Ngoài ra, về kế hoạch trong thời gian tới, Cảng Phước An lên kế hoạch tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng, lên 2.380 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, Cảng Phước An lên kế hoạch chào bán 38 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 380 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động tối thiểu dự kiến 380 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần; và thanh toán các khoản nợ vay.

Tuy nhiên, trong Báo cáo thường niên năm 2023, Cảng Phước An cho biết đã tạm dừng triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, việc nộp hồ sơ mới để tiếp tục triển khai đợt chào bán sẽ được thực hiện lại sau khi Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình hoạt động.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/4, cổ phiếu PAP tăng 2.000 đồng lên 25.500 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/cang-phuoc-an-pap-lo-lien-tiep-12-quy-sau-khi-tiep-tuc-trang-doanh-thu-trong-quy-i2024-post343439.html