Càng nhìn càng tiếc

Càng nhìn theo các cô gái đẹp thì càng thêm tiếc chứ ích gì.

Vợ nói với chồng:

- Này, anh đừng có mà để mắt nhìn theo những cô gái đấy. Anh phải hiểu rằng, mình là người có vợ rồi.
- Anh chẳng nhìn làm gì cả.
- Anh nói thật không đấy?
- Thật, bởi càng nhìn thì càng thêm tiếc chứ ích gì.

Che cũng dở
Vợ than phiền với chồng:
- Anh ơi, anh che cái hàng rào với hàng xóm lại. Em không thích họ suốt ngày cứ nhìn sang nhà mình.
Nghe lời vợ, chồng bịt kín hàng rào ngăn cách với hàng xóm. Mấy hôm sau, vợ lại than phiền:
- Chán quá anh ạ, từ hôm anh bịt kín hàng rào, em lại chẳng nhìn thấy bên hàng xóm họ làm gì cả.

Thanh minh
Một người đi đường dắt chiếc xe máy bị nổ bánh vào cửa hàng sửa xe và cằn nhằn:
- Bọn làm ăn bất lương rải đinh dọc đường, thế nào cũng có ngày bị trời phạt.
Tay thợ sửa xe nghe thấy vậy vội rút chiếc đinh ra đưa cho khách phân bua:
- Anh nói vậy oan cho cửa hàng em lắm. Loại đinh của tiệm em là đinh móc chứ không phải đinh thẳng này đâu.

GIA LONG (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cang-nhin-cang-tiec-377817.html