Cần xử lý theo pháp luật những người cản trở hoạt động của HTX!

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Trong các số báo 39, 40, 41 phát hành từ 27/9 đến 17/10/2007, báo KTHTVN đã có loạt bài điều tra phản ánh về những khiếu kiện diễn ra tại HTX Đồng Tiến (Lạng Sơn):

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17780