Cần xác định đúng bệnh !

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM và Thành đoàn TPHCM vừa ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện đề án tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn TPHCM

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090501020054970P0C1042/can-xac-dinh-dung-benh-.htm