Cẩn trọng không thừa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ cuối năm 2007 đến nay, dịch cúm gia cầm do vi-rút H5N1 trên thế giới có những diễn biến phức tạp hơn so với các năm trước.Chúng ta cần cảnh giác trước dịch bệnh nguy hiểm này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114353&sub=127&top=39