Cần thời gian để điều chỉnh trợ cấp giá nhiên liệu Trung Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một quan chức Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc rất muốn nền kinh tế đất nước tuân theo quy tắc thị trường nhưng mọi sự chuyển đổi đều phải thận trọng để tránh làm gia tăng lạm phát”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=69015