Cần Thơ: hàng trăm tỉ đồng tiền thuế sử dụng đất chưa thu được

    Gốc

    Cho đến nay, nhiều dự án sử dụng đất trên địa bàn Cần Thơ đã thi công từ năm 2003, 2004 nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, số tiền...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/10/082052/7231