Cần làm rõ việc thu chi tài chính!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nhiều hoạt động của trường ĐH Quy Nhơn bị tê liệt và sự bất thường trong tài chính không được làm rõ khiến cán bộ, giảng viên càng thêm hoang mang.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200901/20090101215441.aspx