Cần đặc biệt chú ý quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMĐT) - Thảo luận sáng 25/10 tại hội trường về dự thảo Luật hóa chất, một trong những nội dung được các đại biểu QH chú ý là quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc và hóa chất đặc biệt nguy hiểm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/148431