Cần có biện pháp kiên quyết để giữ rừng Đác Tô

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ cuối tháng 6-2008 đến nay, trên lâm phần Lâm trường Đác Tô (Kon Tum), tình trạng khai thác gỗ trái phép xảy ra ở nhiều nơi và diễn biến phức tạp. Lâm trường Đác Tô đã bắt được bảy vụ vận chuyển gỗ trái phép. Đáng chú ý, các vụ vi phạm ở đây có dấu hiệu tiếp tay của một số người địa phương.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129443&sub=67&top=40