“Cần chuẩn bị tốt trước khi IPO”

    3 đăng lạiGốc

    Hỏi chuyện ông Ian Lydall, Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=c7a96cd1244e56&page=category