“Cần cải cách triệt để hơn nữa”

    Gốc

    Hanoinet- Nên thống nhất về một mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), hạ tiếp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); mặt khác, chính sách thuế phải đạt được sự ổn định trong một thời kỳ dài...

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=42464