Cán bộ tín dụng lừa khách hàng gần 2 tỷ đồng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nam - nhân viên tín dụng Ngân hàng NN&PTNT An Hưng (Hải Phòng) - lừa hơn 80 khách hàng với số tiền gần 2 tỷ đồng.>> Cán bộ Ngân hàng ẵm hơn 2 tỷ đồng bỏ trốn

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/103777.cand