Cán bộ làm sai chỉ bị khiển trách, kiểm điểm!

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Năm 2005, UBND TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc. Song đến nay, vụ việc vẫn không được công bố và giải quyết rốt ráo

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/248411.asp