Cần 21.000 tấn giống lúa gieo cấy lại vụ xuân ở miền Bắc

    Báo VTC News
    Gốc

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết ước tính cần 21.000 tấn lúa giống để cấp cho các địa phương ở các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hạn kéo dài từ ngày 14/1 đến nay gieo cấy lại.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/236322/Default.aspx