Campuchia đặt mục tiêu thu hút 2,4 triệu khách quốc tế

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Campuchia hy vọng sẽ đón khoảng 2,4 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2008, 3 triệu lượt khách vào năm 2010...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=bb0df6c4794581&page=category