Cam Ranh: 4 đội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 2-12, Thành đoàn Cam Ranh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Tham gia hội thi có 4 đội ở các xã, phường: Cam Thành Nam, Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông và Cam Phúc Nam. Các đội tham gia 3 phần thi: Chào hỏi; kiến thức bằng hình thức trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra; tiểu phẩm tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa. Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; thực trạng vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương, đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi của xã Cam Thành Nam, giải nhì cho đội xã Cam Thịnh Tây, giải ba cho 2 đội: Xã Cam Phước Đông và phường Cam Phúc Nam.

KHÁNH VĨNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202312/cam-ranh-4-doi-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-tao-hon-va-hon-nhan-can-huyet-thong-f7405f6/