Cẩm Mỹ – Đồng Nai: Trộm cắp hoành hành

    Gốc

    Hai năm trở lại đây, người dân hai xã Xuân Đông, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai không đêm nào được yên giấc. Ai cũng bảo nông dân là sướng, ban ngày vác cuốc ra đồng, tối về ngủ thẳng cẳng một giấc không cần lo lắng gì

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/2/144049