Cải tạo chung cư cũ: Không thể thờ ơ được nữa

    1 đăng lạiGốc

    Đối với các dự án cải tạo chung cư cũ, nếu các doanh nghiệp không mặn mà, quyết tâm với dự án thì khó mà thúc đẩy triển khai được. Không để doanh nghiệp...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/17/023500/10274