Cải cách hành chính để phục vụ công dân tốt hơn

Bằng những nỗ lực không ngừng trong công tác chỉ đạo và các mô hình, sáng kiến giải pháp cải cách hành chính, cán bộ công chức quận Ba Đình đang ngày một phục vụ công dân tốt hơn.

Những mô hình mới trong cải cách hành chính đã mang đến nhiều tiện ích cho công dân, đặc biệt chuẩn bị cho ngày 1/7 tới đây, VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, Người khẳng định: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, mỗi công chức đang nỗ lực không ngừng.

Thời gian qua, các mô hình, sáng kiến giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình được công dân đánh giá cao.

Thời gian qua, các mô hình, sáng kiến giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình được công dân đánh giá cao.

Thời gian qua, các mô hình, sáng kiến giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình được công dân đánh giá cao. Sự hài lòng của người dân không chỉ về cơ sở vật chất mà còn ở sự công khai, minh bạch về thông tin, quy trình thủ tục và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Hai mô hình “VNeID – Siêu ứng dụng – Siêu tiện ích” và mô hình “Trích lục hộ tịch 2 không” vừa ra mắt công dân tại UBND phường Vĩnh Phúc. Hai mô hình này có ý nghĩa tuyên truyền lợi ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, đặc biệt trong đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân.

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân.

Mô hình “VNeID – Siêu ứng dụng – Siêu tiện ích” hướng dẫn người dân có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện liên kết tài khoản để ngày 1/7, hệ thống sẽ tự động cập nhật những thông tin, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính bản điện tử đã có trong kho dữ liệu (tạo bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia) sang kho dữ liệu (tạo bởi tài khoản VNeID) phục vụ tái sử dụng để nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với mô hình “trích lục hộ tịch 2 không”, bản sao trích lục hộ tịch được xử lý, giải quyết tại chỗ, người dân chỉ cần đến một lần, chờ đợi trong thời gian ngắn để nhận kết quả.

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; làm tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/cai-cach-hanh-chinh-de-phuc-vu-cong-dan-tot-hon-243953.htm