Cách tốt nhất để gỡ bỏ các add-ons của trình duyệt

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Bạn hầu như không thể gỡ bỏ các add-on nếu đang dùng trình duyệt Internet Explorer. Cách tốt nhất là bạn thực hiện việc hủy chạy (disable) các phần mềm bổ sung này. Để thực hiện việc này trong IE6, bạn chọn Tools,Manage Add-ons. Chọn add-on không mong muốn, chọn nút Disable, rồi nhấn OK....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14049