Các tỉnh phải nộp báo cáo về thị trường bất động sản

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Xây dựng vừa gửi bản hướng dẫn nội dung báo cáo về tình hình phát triển và quản lý thị trường bất động sản tại địa phương...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=40767728165db9&page=category