Các nhà tài trợ cam kết 20tỷ USD giúp Áp-ga-ni-xtan

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tờ Người Bảo vệ của Anh số ra ngày 13-6 đưa tin, với nỗ lực nhằm vực dậy chính phủ của Tổng thống Ha-mít Ca-dai và hỗ trợ cho công cuộc tái thiết đất nước Áp-ga-ni-xtan, các nước tham dự hội nghị tài trợ ở Pa-ri đã cam kết khoản tiền hơn 20 tỷ USD viện trợ cho Áp-ga-ni-xtan trong 5 năm tới...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.36461.qdnd