Các khu công nghiệp đã được lấp đầy

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo khảo sát của Công ty bất động sản CB Richard Ellis (CBRE) Việt Nam, tính đến hết tháng 6-2008, miền Bắc có 54 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động, với hệ số sử dụng đất trung bình khoảng 73%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/174478