Các doanh nghiệp nhỏ đang chuyển sang Vista nhanh nhất

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Phân nửa số doanh nghiệp được thăm dò trong một cuộc điều tra gần đây đang trong một giai đoạn nào đó của việc cập nhật lên Vista. Trong số này, 53% là các doanh nghiệp nhỏ.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8956&t=pcolarticle