Các dạng “tận dụng”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tạo lập thói quen đi bộ và đi bộ đúng luật cho người dân không dễ. Trước hết, phải có những “hạ tầng” dành cho người đi bộ và sau đó, phải có cơ chế “gò” người đi bộ vào thói quen sử dụng “hạ tầng” đó.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/150363