Các chủ trọ cần lưu ý gì trong đợt kiểm tra trên toàn quận Cầu Giấy?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã lập các tổ để rà soát 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6, báo cáo về trước ngày 20/6.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có Công điện chỉ đạo Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giao Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn tổ chức ít nhất 33 Tổ công tác để tổng rà soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy theo chỉ đạo tại Công điện 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công cụ phá dỡ phù hợp nhằm hạn chế cháy, nổ; việc hướng dẫn phải thể hiện bằng biên bản, kiến nghị rõ thời hạn thực hiện hoàn thành và yêu cầu chủ cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết thực hiện; dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; trong quá trình kiểm tra phải tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân. Hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân Thành phố (qua Công an Thành phố) trước ngày 30/5/2024.

Các đơn vị chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy tổ chức rà soát đối với cơ sở nhà trọ để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các Tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6/2024, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân Thành phố (qua Công an Thành phố) trước ngày 20/6/2024. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, cần tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra hoàn thành trước ngày 15/7/2024, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân Thành phố (qua Công an Thành phố) trước ngày 20/7/2024./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cac-chu-tro-can-luu-y-gi-trong-dot-kiem-tra-tren-toan-quan-cau-giay-post955924.vnp