Các chợ hoạt động ổn định, hàng hóa phong phú

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 21-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Huy Tưởng và đoàn công tác liên ngành của thành phố đã đi kiểm tra hoạt động của một số chợ, cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195078