Các cấp Hội Người cao tuổi kết nạp mới hơn 48,5 ngàn hội viên

    590 liên quanGốc

    (ĐN) - Năm 2016, toàn tỉnh có 1.012 chi hội và 6.100 tổ hội người cao tuổi (NCT). Qua 5 năm thực hiện công tác phát triển Hội, đã có 333 tổ chức Hội được thành lập mới gồm: 10 chi hội và 323 tổ hội. Đồng thời, các cấp Hội NCT cũng đã đẩy mạnh công tác thu hút, kết nạp hội viên mới. Đến nay, đã có hơn 48,5 ngàn NCT được kết nạp vào tổ chức Hội, nâng tổng số NCT là hội viên hiện nay lên trên 189 ngàn người, đạt tỷ lệ kết nạp hội viên trên 91,2%.

    Võ Tuyên

    Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202106/cac-cap-hoi-nguoi-cao-tuoi-ket-nap-moi-hon-485-ngan-hoi-vien-3060273/