Cả họ quyết... phổ cập đại học

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các bậc phụ huynh họ Đặng ngấm ngầm dành hết tâm huyết cho con em ăn học, đỗ đạt để ngẩng cao mặt với dòng họ. Những nỗ lực ấy đã đưa đến cho họ Đặng một kết quả không ngờ: cả họ có 12 tiến sỹ, 12 thạc sỹ, hơn 300 tú tài và hàng trăm cử nhân đang học tập tại các trường ĐH, CĐ trong cả nước.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/12/105183.cand