Bước đầu tiên tiến tới tạo ra sự sống nhân tạo

    Chuyên trang An Ninh Thế Giới - Báo Công an Nhân dân
    Gốc

    VIT - Các nhà nghiên cứu của Viện Craig Venter (Mỹ) đã tổng hợp được hệ gien của vi khuẩn Mycoplasma genitalium, bước quan trọng để tiến tới tạo ra cơ quan sống nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/36660/default.aspx