Bữa cơm của học sinh vùng cao

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Chứng kiến bữa cơm đạm bạc của học sinh bán trú miền núi huyện Hoài Ân (Bình Định) mới thấy hết nghị lực vượt qua bao khó khăn để đến trường của các em.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/5/5/237357.tno