"Bột đá" được thế giới cho phép sử dụng trong bánh kẹo?!

    Gốc

    Hanoinet - Bộ Y tế hôm qua cho biết thực chất "bột đá" là tên thương phẩm của canxi cacbonat (CaCo3), là phụ gia được dùng trong sản xuất thực phẩm, nhưng không dùng trong sản xuất bánh kẹo.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=95366