Bóng bảo vệ nước

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Mới đây, dân cư tại Los Angeles (Mỹ) đã thả gần nửa triệu trái bóng nhựa xuống hồ Ivanhoe. Đây không phải là lễ hội nào đó mà là phương cách nhằm bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/9/13/261621.tno