Bóng bán dẫn - 60 năm ra đời và phát triển

    Gốc

    * Hơn 30 triệu bóng bán dẫn (transistor) 45nm có thể nằm gọn trong một chiếc đầu kim Xét về khía cạnh trợ giúp những phát minh và công nghệ thì không có một phát minh nào quan trọng hơn chiếc bóng bán dẫn (transistor) được tạo ra từ 60 năm trước tại Bell Labs. Gần như mọi thiết bị điện tử mà chúng ta biết hiện nay sẽ không tồn tại nếu không có sự ra đời của bóng bán dẫn.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2007/12/23/220183.tno