Bộ Y tế xác nhận thêm một ca cúm H5N1

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa công nhận trường hợp tử vong của anh Trần Văn Đông ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là do virus H5N1 gây ra.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/157365