Bộ y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới

    Tại hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Bộ y tế đã đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

    Hồng Thủy

    Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bo-y-te-de-nghi-cam-toan-bo-cac-san-pham-thuoc-la-the-he-moi-172221126113450538.htm