Cơ hội hợp pháp hóa cho lao động nước ngoài bất hợp pháp tại Hàn Quốc sau dịch Covid-19

Cơ hội hợp pháp hóa cho lao động nước ngoài bất hợp pháp tại Hàn Quốc sau dịch Covid-19

Theo VOA, trong khi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát hiện nay, các lao động nước ngoài cư trú...
Lao động EPS về nước đúng hạn được ưu tiên đăng ký thi tuyển đi tiếp

Lao động EPS về nước đúng hạn được ưu tiên đăng ký thi tuyển đi tiếp

Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc chỉ cần khai báo online để về nước

Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc chỉ cần khai báo online để về nước

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc muốn về nước có thể khai báo trực tuyến

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc muốn về nước có thể khai báo trực tuyến

Dịch Covid-19 phức tạp, Hàn Quốc cho phép lao động bất hợp pháp khai báo online

Dịch Covid-19 phức tạp, Hàn Quốc cho phép lao động bất hợp pháp khai báo online

Từ 11-3: Lao động cư trú bất hợp pháp từ Hàn Quốc về nước phải khai báo online

Từ 11-3: Lao động cư trú bất hợp pháp từ Hàn Quốc về nước phải khai báo online

Hàn Quốc áp dụng khai báo online cho lao động cư trú bất hợp pháp

Hàn Quốc áp dụng khai báo online cho lao động cư trú bất hợp pháp

Người cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc phải khai trực tuyến khi xuất cảnh

Người cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc phải khai trực tuyến khi xuất cảnh

Hàn Quốc: Người cư trú bất hợp pháp phải khai trực tuyến khi xuất cảnh

Hàn Quốc: Người cư trú bất hợp pháp phải khai trực tuyến khi xuất cảnh

Lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng được phép ở lại Hàn Quốc thêm 50 ngày

Lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng được phép ở lại Hàn Quốc thêm 50 ngày

Lao động nước ngoài được ở lại Hàn Quốc thêm 50 ngày để chống Covid-19

Lao động nước ngoài được ở lại Hàn Quốc thêm 50 ngày để chống Covid-19

Lao động cư trú bất hợp pháp về nước đủ điều kiện có cơ hội trở lại Hàn Quốc

Lao động cư trú bất hợp pháp về nước đủ điều kiện có cơ hội trở lại Hàn Quốc

Hàn Quốc miễn xử phạt lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước

Hàn Quốc miễn xử phạt lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước

Hàn Quốc lên kế hoạch cấp phép du lịch điện tử từ năm 2021

Hàn Quốc lên kế hoạch cấp phép du lịch điện tử từ năm 2021