Bộ trưởng Y tế và TN&MT có thể sẽ trả lời chất vấn

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Theo Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH, bà Trương Thị Mai, hai vấn đề môi trường và Vệ sinh ATTP đang là vấn đề "nóng" gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, rất có thể hai Bộ trưởng quản lý lĩnh vực này sẽ phải trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp này.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/54951/default.aspx