Bộ trưởng Y tế Mỹ: Sẽ tiếp tục hợp tác Việt - Mỹ trong lĩnh vực y tế công cộng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Mỹ đã đến nói chuyện với sinh viên và giảng viên trường Đại học Y tế công cộng chiều 16-4.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119985&sub=133&top=41