Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Trung Đông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Reuters, ngày 3 và 4-3, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ C. Rice đã đến thăm Israel và vùng Bờ Tây, thảo luận với chính  quyền Israel về những diễn biến căng thẳng giữa Israel và lực lượng Palestine ở dải Gaza.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116889&sub=82&top=45