Bỏ trần lãi suất: Cần có thời gian

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Với các chuyên gia, lãi suất đầu ra phổ biến ở 12% - 14% một năm có thể kích thích sản xuất và nâng cầu tiêu dùng thị trường nội địa. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn vì lãi cho vay tiêu dùng thường được ngân hàng áp dụng ở mức trần, khó kích thích tăng trưởng sản xuất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=114710