Bổ sung gần 1000 kênh nội dung khuyến nghị sử dụng cho hoạt động quảng cáo

Mới đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử vừa cập nhật thêm 947 kênh nội dung khuyến nghị sử dụng cho hoạt động quảng cáo.

Như vậy 947 kênh nội dung đã được thêm vào danh sách được xác thực trên mạng (White List) sử dụng cho hoạt động quảng cáo.

Bổ sung gần 1000 kênh nội dung khuyến nghị sử dụng cho hoạt động quảng cáo

White List là danh sách những tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng của các cơ quan báo chí, đia fphats thanh, truyền hình cùng các tổ chức, cá nhân mà Bộ TT-TT khuyến nghị các nhãn hàng, doanh nghiệp xem xét lựa chọn để quảng cáo sản phẩm. Qua đó, bảo đảm an toàn thương hiệu và góp phần phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh.

White List được công bố lần đầu vào tháng 3/2023, được cập nhật vào tháng 10/2023 và lần gần nhất là tháng 2/2024. Hiện có tổng 3.066 tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng của các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình và đơn vị hoạt động truyền hình, các tổ chức, cá nhân hoạt động cung cấp, sáng tạo, khai thác nội dung số.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đưa ra danh sách Black List - tập hợp các website có dấu hiệu vi phạm để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo nắm được và không hợp tác cùng các trang web này.

Các nhãn hàng, doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ www.abei.gov.vn để tra cứu White List và Black List sử dụng trong hoạt động quảng cáo.

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bo-sung-gan-1000-kenh-noi-dung-khuyen-nghi-su-dung-cho-hoat-dong-quang-cao.html