Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCov) vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A

Quyết định 219/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCov) vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCov) vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Ngày 29/01/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 219/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Cụ thể, bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại điểm a, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Các hoạt động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao (thuộc nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 219/QĐ-BYT tại đây

D.Bùi (T/h)

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/bo-sung-benh-viem-duong-ho-hap-cap-ncov-vao-danh-muc-cac-benh-truyen-nhiem-nhom-a-318367.html