Bỏ rác bừa bãi bên đường

Hàng ngày, trên tuyến tránh Quốc lộ 1, huyện Diên Khánh, một số người dân thiếu ý thức bỏ rác bừa bãi bên đường gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý để giữ gìn môi trường khu vực này.

Bỏ rác bừa bãi bên đường.

NHÃ UYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202402/bo-rac-bua-bai-ben-duong-f300709/