Bộ GTVT: Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương xóa lối đi tự mở qua đường sắt

Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt. Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch, lộ trình được phê duyệt; duy trì thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT đường sắt, chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định 358.

Các tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định 358 nhằm xóa các lối đi tự mở qua đường sắt, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Một số địa phương như Bình Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Lạng Sơn chưa phê duyệt kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở hiện có trên địa bàn, khẩn trương lập, phê duyệt kế hoạch và gửi về Bộ GTVT để cùng phối hợp triển khai thực hiện.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ biển cảnh báo "Chú ý tàu hỏa", thu hẹp các lối đi tự mở qua đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; phối hợp với địa phương triển khai thực hiện Quyết định 358 và Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 358.

Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương xóa lối đi tự mở qua đường sắt - Ảnh: VGP

Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương xóa lối đi tự mở qua đường sắt - Ảnh: VGP

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các khu Quản lý đường bộ rà soát, bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu, vạch dừng, gờ, gồ giảm tốc còn thiếu tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trong phạm vi quản lý; chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và đơn vị liên quan trong việc kết nối tín hiệu đường bộ, đường sắt tại các đường ngang giao cắt quốc lộ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án 358, tính đến 30/9/2022, đã xóa bỏ được 418 lối đi tự mở, còn lại 3.606 lối đi. Cạnh đó xây dựng đường gom, hàng rào được 7,737km/650,221km, đạt 1,19% kế hoạch tại Đề án; xây dựng 4/297 đường ngang, đạt 1,35%; xây dựng hầm chui được 1 hầm/149 hầm, đạt 0,67%. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Đề án còn chậm, trong khi còn tồn tại số lối đi tự mở lớn, đồng nghĩa nguy cơ cao xảy ra mất ATGT vì đa số các vụ tai nạn (trên 80%) xảy ra tại các lối đi tự mở và dọc 2 bên đường sắt.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/giao-thong/bo-gtvt-uu-tien-bo-tri-kinh-phi-tu-ngan-sach-dia-phuong-xoa-loi-di-tu-mo-qua-duong-sat-167277.html